Pro členy družstva

Art Hotel William****

Place: Bratislava, Slovak Republic

Realization: 2006

Style: Modern

Material: walnut, zebrano, makasar

Extent: 40 rooms + common areas

www.hoteldowntownprague.cz/

© 2013 INTEX, výrobní družstvo Realizace xyz