Pro členy družstva

EA Hotel Sonata ****

Place: Prague, Czech republic

Realization: 2007

Style: Classic

Material: cherry-tree

Extent: 55 rooms + common areas

www.hotelsonataprague.cz

© 2013 INTEX, výrobní družstvo Realizace xyz