Pro členy družstva

PENTHOUSE Carlsbad

Place: Carlsbad, Czech republic

Realization: 2012

Style: Classic

Material: color

Extent: in-built furniture

© 2013 INTEX, výrobní družstvo Realizace xyz