Pro členy družstva

EA Hotel Jeleni dvur***

Place: Prague, Czech republic

Realization: 2005

Style: Classic

Material: cherry-tree

Extent: 30 rooms + common areas

www.hoteljelenidvur.cz/

© 2013 INTEX, výrobní družstvo Realizace xyz